Spookeend Spookeend V1.5, Updates,Tech-Stuff Spookeend V1.5, Uitgedeukt en Benoemd!

Spookeend V1.5, Uitgedeukt en Benoemd!

Ik had met de laatste Twenteraid een flinke deuk gereden. Ik wilde m laten zitten, maar het was toch wel een beetje een gare deuk. Dus, met een blokje lood en een kunstof hamer aan de gang gegaan. Toen het naar mijn zin genoeg was, weer in de zwarte hamerite gezet, en nou meteen maar eens de naam op mijn eend gezet. EINDELIJK. Wilde ik al langer doen, maar het kwam er nooit van.

 

 

Related Post